ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบต.)
ประกาศเมื่อ 27/01/2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง   


 ย้อนกลับ