ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบต.)
ประกาศเมื่อ 11/10/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงเรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง ประจำปีงบประมาณ 2563   


 ย้อนกลับ