ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบต.)
ประกาศเมื่อ 10/04/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรงเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก   


 ย้อนกลับ