ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบต.)
ประกาศเมื่อ 03/04/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)ในการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   






 ย้อนกลับ