ข่าวประชาสัมพันธ์ (อบต.)
ประกาศเมื่อ 22/03/2562

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก   


 ย้อนกลับ