ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 25/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู(U)บ้านศรีไฮคำ หมู่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   


 ย้อนกลับ