ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 25/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านป่าฮ้อม หมู่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   


 ย้อนกลับ