ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 25/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังกันดิน คสล.บ้านร้อง หมู่ 1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   


 ย้อนกลับ