ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 22/02/2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนไชย หมู่ 10 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   


 ย้อนกลับ