ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 20/02/2562

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ   


 ย้อนกลับ