ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 26/11/2561

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ   


 ย้อนกลับ