ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 17/08/2561

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังถูกน้ำกัดเซาะริมฝั่งลำเหมืองร่องแหย่ง บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ที่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ