ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 17/08/2561

ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร้อง หมู่ที่ 2 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ