ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 17/08/2561

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(U) บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ