ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 13/06/2561

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ