ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 13/06/2561

ประกาศราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 10 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ