ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 12/06/2561

ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู(U) บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ