ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 12/06/2561

ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อบต.เชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ