ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 12/06/2561

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสม.บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ