ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 27/02/2561

ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยสะแล่ง (ขุดสระน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน) บ้านศรีไฮคำ หมู่ 11 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ