ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 27/02/2561

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังในหมู่บ้านและสู่พื้นที่การเกษตร (บดอัด) บ้านดอนไชย หมู่ 9 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ