ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 27/02/2561

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่าฮ้อม หมู่ 4 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ