ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 27/02/2561

ประกาศราคากลางโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยป่าคา (จ้างเหมากำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ) บ้านร้อง หมู่ 3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ