ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 27/02/2561

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านร้อง หมู่ 1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ