ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 26/02/2561

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้านยอดดอย หมู่ 12 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ