ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 26/02/2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม. บ้านดอนมูล หมู่ 8 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ