ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 26/02/2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายบ้านดอยไชย หมู่ 7 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ