ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 26/02/2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. รูปตัววี (V) บ้านน้ำเปื๋อย หมู่ 6 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ