ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 26/02/2561

ประกาศราคากลางโครงก่อสร้างถนน คสม. บ้านสะแล่ง หมู่ 5 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ