ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 26/02/2561

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร้อง หมู่ที่ 1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ