ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 18/01/2561

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ   


 ย้อนกลับ