ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 21/12/2560

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัววี (V) สายทุ่งกลาง บ้านร้อง หมู่ที่ 1 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ