ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 21/12/2560

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสม. บ้านสะแล่ง หมู่ที่ 5 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ