ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 14/12/2560

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงหน้าฝายบ้านร้อง หมู่ที่ 2 ต.เชียงแรง อ.เชียงคำ จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ