ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 14/12/2560

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านร้อง หมู่ที่ 3 ต.เชียงแรง อ.เชียงคำ จ.พะเยา   


 ย้อนกลับ