ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 14/12/2560

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำรูปตัววี (V) (ทุ่งดง) บ้านดอนไชย หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา   


 ย้อนกลับ