ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 08/12/2559

ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Cape Seal สายบ้านร้อง ? บ้านดอนไชย   


 ย้อนกลับ