ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง (อบต.)
ประกาศเมื่อ 20/03/2558

สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด บ้านป่าฮ้อม หมู่ที่ 4   
 

 ย้อนกลับ