Headderความรู้คู่สุขภาพ (กองทุนฯ)

"โรคฉี่หนู"วายร้ายหน้าฝน
โรคนี้พบมากในฤดูฝน เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยโดยเข้าไปทางรอยแตกหรือแผลเล็กๆ บนผิวหนัง ผิวหนังที่เปื่อยเนื่องจากแช่อยู่ในน้ำนาน ๆ และเยื่อบุที่อ่อนนุ่ม เช่น ตา จมูก ปาก


“เบาหวาน” เรื่องไม่เบา เด็กและวัยรุ่นควรใส่ใจ
รู้มั้ย?…“เบาหวานไม่ได้เป็นโรคที่เกิดกับผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กและวัยรุ่นก็เป็นเบาหวานได้”


ปิ๊งรัก “บุหรี่” เสี่ยงเสียชีวิตเร็วขึ้น
ปิ๊งรักกับ “บุหรี่” เสี่ยงตายเร็วขึ้น 12 ปี บริษัทบุหรี่ค้นคว้าและผลิตบุหรี่ ทำให้เด็กติดง่ายขึ้น เสพมากขึ้น และเลิกสูบยากขึ้น เฉพาะเด็กต่ำกว่า 18 ปี เข้ามาเป็นนักสูบหน้าใหม่ปีละ 1 แสนคน ใน10 คน มี 7 คนเลิกไม่ได้ 3 คน ติดต่อเนื่อง20 ปีหน้า : 1 2 3

ประมวลภาพกิจกรรมกองทุน

โครงการตำบลต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและดนตรีสร้างสุขภาวะ
ชมรม อผส. อบต.เชียงแรงได้ศึกษาดูงานในพื้นที่ อบต.ดงเจน โดยมี นายวรวิทย์ บูรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอำเภอภูกามยาว นายกอบต.เชียงแรง นายกอบต.ดงเจน เมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 2558


โครงการตำบลเชียงแรงร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก
โดยมีนายสิงห์คำ เชียงแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันภัยไข้เลือดออกร่วมกับชาวตำบลเชียงแรงรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในหมู่บ้านหน้า : 1 2


“รายงานการรับ – จ่าย คงเหลือประจำเดือน”

  ปีงบประมาณ 2558
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง (http://www.chiangrang.go.th)
97 หมู่ 3 ถ.เชียงคำ-เทิง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110
E-mail chiang-rang@hotmail.com